Telefon: 146 005 003
33-150 Wola Rzędzińska 320B

Rusza nabór wniosków w programie "Mój prąd". Dotacje na fotowoltaikę

Dzisiaj ministrowie energii i środowiska ogłosili start programu dotacji na domowe instalacje fotowoltaiczne w programie Mój Prąd. Dotacji ma wystarczyć dla 200 tys. przyszłych prosumentów.

Rząd zainaugurował dzisiaj nabór wniosków na dotacje na domowe instalacje fotowoltaiczne w programie Mój Prąd. Wnioski będą przyjmowane do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków.

Pieniędzy na wystarczyć na dofinansowanie montażu 200 tys. mikroinstalacji, a całkowity budżet programu wynosi 1 mld zł.

Dzisiaj minister energii oraz minister środowiska podpisali rozporządzenie w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach tzw. Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji, co kończy proces legislacyjny konieczny do uruchomienia dotacji z programu Mój Prąd. Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu jutrzejszym.

– Poprzez realizację programu Mój Prąd chcemy zwiększyć dostępność rozwiązań prosumenckich w gospodarstwach domowych, w szczególności tych zlokalizowanych na terenach słabiej zurbanizowanych – zapewnił dzisiaj minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Program będzie mieć charakter ogólnopolski. O dofinansowanie w ramach Mojego Prądu mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 

Dotację w wysokości do 5 tys. zł, ale nie większą niż 50 proc. kosztów kwalifikowanych, będzie można przeznaczyć na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy jednostkowej od 2 kW do 10 kW. 

Instalacja takiego domowego systemu fotowoltaicznego umożliwia skorzystanie z prosumenckiego systemu opustów, w ramach którego niewykorzystane na miejscu nadwyżki wyprodukowanej energii można wprowadzić do sieci, otrzymując na kolejnym rachunku za energię rabat za pobraną energię, proporcjonalnie do każdej wyeksportowanej kilowatogodziny, w stosunku 1:0,8 (pomniejszeniu ulegają części zmienne składnika energii i dystrybucji).

Wnioski o dotacje można składać w formie papierowej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w wojewódzkich funduszach. Wnioski będzie też można wysłać pocztą lub kurierem. Pod tym linkiem znajdziesz wersje pdf Wniosku Programu "Mój Prąd".

Co ważne, w ramach inwestycji sfinansowanej z dotacji w programie Mój Prąd będzie można uwzględnić koszty poniesione już od 23 lipca br. Przy tym można zainstalować tylko nowe urządzenia, wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przez instalacją, a w grę nie wchodzi rozbudowa istniejącej instalacji, ani dotacja na instalację, która została podłączona do sieci przed ogłoszeniem naboru.

Warunek programu to użytkowanie dofinansowanej instalacji we wskazanej lokalizacji przynajmniej przez 3 lata od dnia wypłaty dotacji. Co istotne, uzyskane dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, co przekłada się na dodatkowe korzyści dla inwestora. 

Ministerstwo Energii podało, że według jego szacunków obecnie w Polsce zainstalowano już 85 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych.

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dotację w programie Mój Prąd można znaleźć na stronie NFOŚiGW pod tym linkiem.