Telefon: 146 005 003
33-150 Wola Rzędzińska 320 E

Nowy sposób składania wniosków w programie Mój Prąd

 

 

Mój Prąd to program skierowany do osób fizycznych, które produkowaną we własnej instalacji zieloną energię wykorzystują przede wszystkim na własne potrzeby. Dotacje do paneli słonecznych może dostać każdy, kto w zainwestuje w instalację o mocy od 2 do 10 kW oraz podpisze umowę na wprowadzenie produkowanej energii elektrycznej do sieci. Dotacja wynosi maksymalnie 5 tys. zł, nie więcej niż połowę kosztów kwalifikowanych inwestycji. Liczą się tylko inwestycje poczynione po 23 lipca tego roku.

Wnioski o dotacje przyjmuje tylko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można je było składać osobiście lub pocztą. Od początku września wpłynęło tak 4 tys. wniosków. Program przyspiesza i resort środowiska spodziewa się teraz prawdziwego zatrzęsienia wniosków.

 

Jak złożyć wniosek on-line?

Wnioski nadal można składać bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW, pocztą ale także od poniedziałku 21 października elektronicznie. Do złożenia wniosku przez internet trzeba posiadać profil zaufany (eGO) lub e-dowód. Na stronie gov.pl należy wybrać zakładkę dla obywatela, następnie kliknąć w moduł "praca i biznes", a potem w moduł "zasiłki i pomoc finansowa" - tu znajduje się usługa: Skorzystaj z programu "Mój prąd".

Po zalogowaniu się do swojego profilu należy w kolejnym kroku już udzielić informacji o instalacji fotowoltaicznej, liczniku i numerze punktu poboru energii. Kolejny krok to dodanie załączników - kopii faktur potwierdzających wykonanie inwestycji i koszty kwalifikowane. Na końcu są oświadczenia i zgody.

Prosument dostaje elektroniczny identyfikator wniosku. Może on być potrzebny, jeśli urzędnik uzna za konieczne uzupełnienie wniosku. Tak jak dotychczas, beneficjent jest powiadamiany o przyznaniu dotacji elektronicznie - w wiadomości e-mail. Usługa jest bezpłatna.